Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta  (UP PEF) v Kopru, je leta 2015/2016 razpisala izredni magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika, ki je edini dvoletni študijski program s področja socialne pedagogike v Sloveniji. V šolskem letu 2017/18 je razpisala tudi redni magistrski študij 2. stopnje.

 

Video predstavitev študija socialne pedagogike