Elektronski medij Forum socialne pedagogike (je še v pripravi) bo objavljal še neobjavljene prispevke s področja socialnopedagoškega, vzgojnoizobraževalnega, strokovnega, znanstvenega dela in povezovanja različnih strokovnih ter znanstvenih področji. Obravnaval bo področje raziskovalnega, preventivnega, aplikativnega ter vzgojno-svetovalnega dela na osnovnih in srednjih šolah, v dijaških domovih, vzgojnih zavodih, različnih oblikah privatnih praks in NVO sektorja, zavodih za otroke/mladostnike s posebnimi potrebami – s poudarkom na delu s čustvenimi, vedenjskimi, socialno-integracijskimi težavami; zaporih; različnih področjih dela populacijo tretjega življenjskega obdobja in različnih ranljivih skupin – ter drugih oblik in pristopov socialno-pedagoškega vzgojno-izobraževalnega delovanja.

Medij bo namenjen tudi širjenju in uveljavljanju primerov dobre prakse ter različnih alternativnih programov (npr. doživljajska pedagogika, terapija z živalmi, medijska vzgoja, neformalne oblike dela z mladimi itd.). Objavljal bo tudi prispevke s področja socialnega managementa, dela s skupinami in vodenja, projektnega dela ter sistemskih-družbenih pristopov reševanja socialno pedagoških tem, ter drugih sorodnih področij socialno pedagoškega diskurza.

Elektronski medij Forum socialne pedagogike bo namenjen vsem strokovnim delavcem, ki že delajo na omenjenih področjih, (bodočim) študentom socialnopedagoških smeri in laični javnosti, ki jih zanima tematika socialnopedagoškega dela.